صدف سیر
جستجوی تور: 

خدمات بیمه ای صدف سیرتعريف بيمه مسافرتي خارج از كشور ( MAPFRE )
اين بيمه نامه اشخاصي را كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بيمه قرار مي دهد و اعتبار آن در خارج از كشور بوده و كليه خدمات موضوع اين بيمه نامه با توجه به قرارداد في مابين مطابق با شرايط عمومي توسط شبكه بين المللي شركت كمك رساني Mapfre تضمين و ارائه مي گردد . همچنين خسارتهاي وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مي باشد .


مزاياي بيمه نامه مسافرت به خارج از كشور ( MAPFRE )
پرداخت هزينه هاي درماني ، جراحي ، داروخانه و بيمارستان جهت حوادث و بيماريهايي كه در طول مسافرت بروز نمايد تا سقف 50,000 يورو ،
پرداخت هزينه هاي فوريتهاي دندانپزشكي تا مبلغ 200 يورو ،
پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي ،
راهنمايي و كمك رساني در سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي ،
بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري شدن بيمه شده ،
بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت ،
پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان ،
انتقال پيامهاي فوري و اضطراري بيمه شده ،
بازگشت پيش بيني نشده به دليل مسائل پزشكي يا بيماري بستگان بيمه شده در صورتيكه نتواند از بليط اوليه جهت بازگشت استفاده نمايد ،
ارسال دارو از كشور مبدا به كشوري كه بيمه شده در آن بستري است ،
استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بارچنانچه بار كنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد ،
هزينه تاخیرهای اضطراري تا مبلغ 200 يورو و در صورتيكه اين تاخير به بيش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا مبلغ 800 يورو ،
در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن مدارك مهم مسافرتي از قبيل گذرنامه ، ويزا و... ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگي اقدامهاي قانوني براي جاريگزيني آنها ،
پرداخت هزينه هاي ديدار اضطراري هر فرد به درخواست بيمه گذار از مبدا ايران شامل يك فقره بليط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه 60 يورو براي حداكثر 15 روز متوالي (مشروز بر آنكه بيمه گذار بيش از 10 روز متوالي در بيمارستان بستري شود


آژانس مسافرتی صدف سیر 02188518008